İki İplik Kumaşlar İki iplik kumaşlar, astar örgülü olarak da bilinir. Piyasada bilinen adı iki iplik […]
Tekstil sektörü ülkemizin en eski sanayi dallarından birisini oluşturmaktadır. Anadolu’daki tekstil dokumacılığının tarihi, Hitit ve Asur […]